Rafał Marek

Jestem rodowitym Zabrzaninem. Mam 61 lat, jestem żonaty, mam dwoje dzieci, dwie wnuczki i wnuka.


Posiadam wielokierunkowe wykształcenie. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach o kierunku rehabilitacja ruchowa. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Master of Social Services Administration - Uczelnia Korczaka Warszawa. Posiadam uprawnienia nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, a także świadectwo ukończenia Europejskiej Szkoły Praw Człowieka.

 

W latach 2006-2018 byłem radnym trzech kadencji Rady Miejskiej w Zabrzu. Od 2001 jestem aktywnym członkiem zabrzańskiego koła Platformy Obywatelskiej .