Od 19 września 1995 roku pełnię funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza 10.

W trakcie pracy zawodowej zrealizowałem wiele projektów i skutecznie pozyskiwałem środki finansowe z PFRON, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, budżetu Państwa, budżetu Gminy, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Unii Europejskiej w celu modernizacji i rozwoju oraz osiągnięcia wymaganych standardów zarządzanej przeze mnie instytucji. Obiekt został dostosowany do osób niepełnosprawnych – zostały zniesione bariery architektoniczne, zmodernizowano kotłownię, zmodernizowano i wyposażono w nowoczesne sprzęty, pralnię, kuchnię oraz przeprowadzono kompleksową termomodernizację.

 

W ramach długoterminowego projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku DPS” w latach 2001-2003 rozbudowałem Dom Pomocy Społecznej, zwiększając ilość miejsc statutowych z 86 do 118, a w roku 2005 do 122 miejsc. Projekt przyczynił się do skutecznego wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

 

W swojej długoletniej pracy jestem nie tylko menadżerem, znajduję również czas na aktywne uczestniczenie w życiu mieszkańców placówki. Do udziału w społeczności Domu włączam także członków swojej rodziny.

 

Szeroko promuję działalność Domu, aktywnie zachęcam i przedstawiam pozytywne aspekty pobytu w domu pomocy społecznej. 
W kwietniu 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przez TVP3, Dziennik Zachodni i Radio Katowice został zrealizowany program „Trójwymiar”, dotyczący starości i choroby Alzheimera.

Ponadto nieustannie podnoszę swoje kwalifikację oraz motywuję zespół pracowników do ciągłego kształcenia się, co wpływa na polepszenie jakości świadczonych usług. Kładę duży nacisk na konieczność indywidualnego podejścia personelu do mieszkańców.